Miro Hajduk

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE, PSYCHOTERAPIE A RODINNÉ KONSTELACE

Služby

Written By: miro

Pro jaké typy problémů jsem Vám k dispozici?

 • Vztahové problémy v partnerství, v rodině
 • Hlubší rodinné problémy pocházející z rodinného systému
 • Potíže se sebeobrazem (sebehodnocení, sebepřijetí, sebedůvěra)
 • Nejrůznější formy úzkostných obtíží (fobie, panika)
 • Depresivní potíže (tzv. „depky“, ale i závažné formy poruch nálady jako jsou hlubší formy deprese, nebo maniodeprese, vždy ale ve spolupráci s psychiatrem)
 • Posttraumatické stavy a potíže (akutní i vleklé; autonehody, znásilnění, dlouhodobé pobyty v nemocnici, psychické a sexuální zneužívání, domácí násilí atd.)
 • Psychosomatické potíže (ekzémy, migrény, vředy, bolestivé stavy a jiné)
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie a bulimie)
 • Psychotické poruchy (schizofrenie)
 • Práce na osobnostním růstu a sebepoznání
 • Orientace, doprovázení a krize spirituálního růstu

Nabízím:

 • Individuální psychoterapii a poradenství – praxe od roku 1999
 • Párovou psychoterapii a poradenství (včetně mezikulturálních vztahů) – praxe od roku 2003
 • Traumaterapii
 • Bodyterapii (často v kombinaci s traumaterapií)
 • Cvičnou Gestalt terapii (pro IGT)
 • Rodinné a systemické konstelace (praxe od roku 2003) – konstelace nabízím skupinovou formou v podobě seminářů, ale i velice účinnou a oblíbenou individuální formou v terapeutické praxi
 • Supervizi se zaměřením na Gestalt modalitu
 • Psychoterapii a poradenství přes skype (u vzdálených klientů)
 • Psychologické vyšetření osobnosti, inteligence, diferenciální diagnostiku psychóz
 • Psychoterapii nabízím v jazyce českém, slovenském a anglickém