Miro Hajduk

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE, PSYCHOTERAPIE A RODINNÉ KONSTELACE

Konstelace

Written By: Miro

Zakladatelem metody rodinných konstelací je německý psychoterapeut Bert Hellinger a původně ji vyvinul jako rodinně-terapeutickou metodu. U této metody ale není nutná přítomnost rodiny, protože namísto rodinných příslušníků se pracuje s vybranými zástupci. Výhodou proto je, že se dá pracovat s vnitřním obrazem rodiny klienta a jeho problémů i tehdy, kdy její jednotliví členové nemají zájem spolupracovat, dělí je velká prostorová vzdálenost (např. jeden člen žije v Americe), anebo jsou už mrtví. Mnoho našich problémů má kořeny v rodinném systému, ve kterém jsme vyrůstali a který formoval náš pohled na svět a sebe sama. Tyto pohledy si pak vnášíme do současných vztahů a rodin. Kromě rodiny jsme každý součástí různých systémů, např. pracovních kolektivů, zájmových sdružení, jsme občany státu atd. V poslední době už metoda konstelací daleko přesahuje rámec rodiny a nabízí tak možnost pracovat na partnerských a pracovních vztazích, na problémech v organizacích, na psychosomatických potížích i v oblastech osobnostního a spirituálního vývoje. Konstelace se většinou realizují ve formě seminářů, někdy i v individuální praxi.