Miro Hajduk

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE, PSYCHOTERAPIE A RODINNÉ KONSTELACE

Jak se konstelace dělají

Written By: Miro

V úvodním pohovoru s terapeutem si krátce proberete problém, se kterým přicházíte, domluvíte se na cílech, kterých byste díky konstelaci chtěli dosáhnout a také si ujasníte, jestli chcete postavit Vaši původní rodinu, do které jste se narodili, Vaši současnou rodinu s partnery a dětmi, Váš tělesný, nebo psychický příznak (např. bolest hlavy), nebo pracovní systém, pokud máte potíže v práci. Na začátku konstelace si z účastníků semináře vyberete zástupce pro důležité členy svého systému, tj. rodiče a sourozence z původní rodiny, popřípadě partnera a děti ze současné rodiny, anebo kolegy, nadřízené a podřízené z pracovní oblasti. Pak si vyberete zástupce pro sebe, protože klient se jen dívá, jak vše probíhá, ale vlastní konstelace se neúčastní. Nakonec všechny tyto zástupce rozestavíte v prostoru do vzájemných pozic, tak jak to odpovídá Vaší vnitřní představě dotyčného systému, ale bez předem promyšleného plánu, spíše dle aktuálního pocitu. Od okamžiku, kdy zástupci vstoupí do určených pozic, začínají se u nich projevovat charakteristické pocitové reakce. Tyto prožitky a slovní projevy mnohdy odpovídají skutečným prožitkům a postojům členů klientovy rodiny nebo dotyčného systému. Úkolem terapeuta je pak pozorovat reakce zástupců, podporovat přeskupování jednotlivých členů rodinného, nebo pracovního systému, pomáhat jim hledat „správné místo“ a podporovat vyjádření vět, které mění vzájemné vztahy a atmosféru, eventuálně doplňovat systém o chybějící členy. Konečným cílem je pak nalézt takovou rovnováhu systému, ve které se všichni členové cítí přiměřeně dobře a kdy je naplněná úvodní zakázka.