Miro Hajduk

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE, PSYCHOTERAPIE A RODINNÉ KONSTELACE

Čeho lze konstelacemi dosáhnout

Written By: Miro

Účinek konstelací můžeme pozorovat na více rovinách. Na racionální úrovni máme možnost nahlížet na situaci v rodině nebo v práci z odstupu, uvědomit si a lépe pochopit, co se v tom prostředí dělo, děje, jak se jednotliví členové systému navzájem k sobě vztahují, na koho se zapomíná, kdo má málo pozornosti. V rovině emocionální máme možnost prožitkově reagovat na změny v systému při hledání nejlepší pozice pro zástupce, emočně se uvolnit, zažít hluboké porozumění a souznění, kdy zástupci říkají slova, která jsme měli v sobě hluboko zasunutá a neuměli jsme je vyjádřit. Výsledný obraz konstelace nám nabízí alternativní obraz vnitřní reality, ve které jsme doposud fungovali. Díky konstelacím se nám tak otevírá možnost volby. A také nám pomohou lépe přijmout naši  minulost a naše blízké.