Miro Hajduk

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE, PSYCHOTERAPIE A RODINNÉ KONSTELACE

Individuální konstelace

Written By: miro

Konstelace  Individuální konstelace jsou velmi účinnou alternativou skupinových konstelací. Způsob, který Vám nabízím, není standardní formou individuálních konstelací (alespoň těch, které se běžně vyučují na výcvicích), ale vytvořil jsem jej v průběhu mnoha let a odráží moje bohaté konstelační zkušenosti. Pracuji s použitím upravených papírů, na kterých jsou napsané vybrané role. Tyto papíry v počátku konstelace rozestavíte v prostoru a poté se sám stavím do všech těchto rolí. Vy jste tedy (aktivním) pozorovatelem. Jsem v podstatě v dvojroli, kdy konstelací provázím a kdy v ní x-krát stojím, což je pro mně energeticky náročný úkol, zvlášť když si uvědomíme, že v daných rolích stojím v průběhu stavění i 50 krát, někdy až 70 krát, proto také konstelace trvá 150 minut v jednom sezení (3 terapeutické hodiny).  Vaším úkolem bude nechat danou konstelaci na sebe působit, společně hledáme vlivy z rodinného systému, popřípadě nově se objevující role. Pokud je individuální konstelace dobře indikovaná a dobře načasovaná, může být účinek velmi výrazný, mnohdy se vyrovná i desítce hodin strávených v běžné psychoterapii, což Vám také může ušetřit i dost peněz. Tato forma konstelace má ve srovnání se skupinovým seminářem nespočet výhod. Je mnohem bezpečnější, jelikož máme možnost už v průběhu konstelace zpracovat různé zatěžující emoce a matoucí informace (toto není možné ve skupinové formě a proto mnoho klientů odchází ze semináře zmatených, emočně zraněných, dokonce retraumatizovaných). Míra intimity individuální formy je nesrovnatelná se skupinou, i vzhledem k tomu, že klient tady pracuje sám  jenom s terapeutem. Pracujeme najednou na několika úrovních. V průběhu práce pochopíte množství Vašich životních vzorců, zjistíte jejich původ (tedy např. z čeho vznikly, anebo od koho z rodinného systému jste je převzali), budete mít možnost zažít hlubokou emocionální úlevu. Dále dochází ke změně na úrovni systému (např. v úrovni hierarchie, nebo v principu příslušnosti k systému) a nakonec také pracuji na úrovni energetickém (různé fromy čištění starých vzorců a vlivů). Individuální konstelace stojí 2800 korun (za 3 terapeutické hodiny). Případné zrušení pak prosím učiňte do 12h (poledne) dva pracovní dny předcházející konstelačnímu sezení, v opačném případě mám standard storna celé sumy.

Napsat komentář