Miro Hajduk

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE, PSYCHOTERAPIE A RODINNÉ KONSTELACE

Individuální konstelace

Written By: miro

Konstelace  Individuální konstelace jsou velmi účinnou alternativou skupinových konstelací. Způsob, který Vám nabízím, není standardní formou individuálních konstelací (alespoň těch, které se běžně vyučují na výcvicích v ČR), ale vytvořil jsem jej v průběhu mnoha let a odráží moje bohaté (17 let trvající) konstelační zkušenosti. Pracuji s použitím upravených papírů, na kterých jsou napsané vybrané role. Tyto papíry v počátku konstelace rozestavíte v prostoru a poté se sám stavím do všech těchto rolí. Vy jste tedy (aktivním) pozorovatelem. Jsem v podstatě v dvojroli, kdy konstelací provázím a kdy v ní x-krát stojím, což je pro mně energeticky náročný úkol, zvlášť když si uvědomíme, že v daných rolích stojím v průběhu stavění i 50 krát, někdy až 70 krát, proto také konstelace trvá 150 minut v jednom sezení (3 terapeutické hodiny).  Vaším úkolem bude nechat danou konstelaci na sebe působit, společně hledáme vlivy z rodinného systému, popřípadě nově se objevující role. Pokud je individuální konstelace dobře indikovaná a dobře načasovaná, může být účinek velmi výrazný, mnohdy se vyrovná i desítce hodin strávených v běžné psychoterapii, což Vám také může ušetřit i dost peněz. Tato forma konstelace má ve srovnání se skupinovým seminářem nespočet výhod. Je mnohem bezpečnější, jelikož máme možnost už v průběhu konstelace zpracovat různé zatěžující emoce a matoucí informace (toto není možné ve skupinové formě a proto mnoho klientů odchází ze semináře zmatených, emočně zraněných, dokonce retraumatizovaných). Míra intimity individuální formy je nesrovnatelná se skupinou, i vzhledem k tomu, že klient tady pracuje sám  jenom s terapeutem. Pracujeme najednou na několika úrovních. V průběhu práce pochopíte množství Vašich životních vzorců, zjistíte jejich původ (tedy např. z čeho vznikly, anebo od koho jste je z rodinného systému převzali), budete mít možnost zažít hlubokou emocionální úlevu. Dále dochází ke změně na úrovni systému (např. v úrovni hierarchie, nebo v principu příslušnosti k systému) a nakonec také pracuji na úrovni energetické (různé formy čištění starých vzorců a vlivů). Dopad konstelace následně probíhá až 6 měsíců od realizace.

Běžná individuální konstelace stojí 2900 korun (za 3 terapeutické hodiny), speciální symptomová konstelace (včetně práce s konceptem vnitřního muže a ženy, který je vhodný na rozkrytí nevědomých vzorců, blokujících navazovat funkční partnerské vztahy) je o 200 korun dražší, tedy 3100 korun. Možná je i párová konstelace, kdy jsou přítomní oba partneři, přičemž  pracujeme na rodinných systémech obou dvou. Tento druh konstelace je nejnáročnější a trvá až 4 terapeutické hodiny (200 minut). Konstelace je možná i v anglickém jazyce s příplatkem 200 korun.  Případné zrušení konstelace pak prosím učiňte do 12h (poledne) dva pracovní dny předcházející konstelačnímu sezení, v opačném případě mám standard storna celé sumy. V rámci přípravy na konstelaci Vám emailem posílám dotazník z rodové minulosti (25 otázek, které mapují rod z různých úhlů) a 3 otázky na definici záměru (směru) konstelace. Tuto přípravu mi pak posíláte zpátky opět emailem, abychom šetřili Váš čas a peníze. V případě Vaši potřeby jsem otevřený i přípravnému individuálnímu setkání před vlastní konstelaci, kde si můžete ujasnit Váš záměr, jelikož ne každý má jasno v tom, co potřebuje a kde je problém. Individuální sezení trvá 50 minut v běžné ceně 1000 korun.

Napsat komentář